Làm rõ các khoản thu tại hai trường học Uy Nỗ Đông Anh

22:34 21/09/2017

Để xảy ra bức xúc tiền trường đầu năm học, đặc biệt là các khoản tự nguyện, hai trường tiểu học Uy Nỗ, Hoàng Diệu Hà Nội đã bị thanh tra, làm rõ các khoản thu sai quy định.

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ báo chí về tình trạng lạm thu tại một số cơ sở giáo dục, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An), các đoàn đã đến trực tiếp các cơ sở giáo dục báo chí phản ánh để làm rõ các khoản thu, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Qua kiểm tra ở mức độ khác nhau, các cơ sở giáo dục mà đoàn đến kiểm tra đều đã tổ chức thu nhiều khoản, trong đó có những khoản thu không đúng quy định. Đoàn thanh tra đã làm rõ các khoản thu, bao gồm: Khoản thu bắt buộc (học phí với THCS và THPT), khoản thu hộ (Bảo hiểm y tế).

Đối với khoản thu thỏa thuận : Tiền học hai buổi trên ngày, tiền chăm sóc bán trú, tiền cơ sở vật chất phục vụ bán trú, tiền đồng phục, tiền tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tiền kỹ năng sống, tiền sổ liên lạc điện tử, tiền bảo hiểm thân thể, tiền quỹ hội chữ thập đỏ, tiền quỹ khuyến học, tiền quỹ đoàn thanh niên, tiền quỹ lớp, tiền quỹ hội cha mẹ học sinh trường, tiền dạy thêm học thêm, tiền sử dụng điều hòa, tiền vở viết, tiền vở bài tập thực hành, tiền sách giáo khoa, tiền sửa chữa trong trường, tiền lao công, tiền gửi xe, tiền ủng hộ cơ sở vật chất, tiền mua máy chiếu, tiền lắp đặt điều hòa, tiền hỗ trợ bàn ghế….

uy nỗ đông anh

Trong số các khoản thu thỏa thuận có nhiều khoản thu các trường này tổ chức thực hiện không đúng về quy trình theo quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trường đứng ra trực tiếp thu, quy định mức thu, thu bình quân).

Nhiều khoản thu được Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu theo định mức bình quân trái với quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD&ĐT.

Một số khoản thu của trường Tiểu học Uy Nỗ Đông Anh năm học 2017 - 2018.

Tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã thanh tra tại hai trường tiểu học Uy Nỗ Đông Anh và tiểu học Hoàng Diệu quận Ba Đình, kết quả thanh tra như sau:

Trường Tiểu học Uy Nỗ huyện Đông Anh, các khoản thu cụ thể như : Học hai buổi/ngày 100.000đ/HS/tháng, Sử dụng nước uống tinh khiết đóng bình :10.000đ/HS/tháng, Bán trú tiền ăn 15.000đ/bữa/HS, Tiền chăm sóc bán trú :120.000đ/HS/tháng, Trang thiết bị phục vụ bán trú : 100.000đ/HS/năm, Tiếng Anh Phonics (đối với lớp 1,2,5), Không có yếu tố nước ngoài : 50.000đ/tháng, Có yếu tố nước ngoài: 150.000đ/tháng, Tiếng Anh tăng cường (đối với lớp 3, 4), Không có yếu tố nước ngoài : 50.000đ/tháng, Có yếu tố nước ngoài: 150.000đ/tháng.

Kỹ năng sống : 40.000đ/tháng, Sổ liên lạc điện tử : 100.000đ/HS/năm, Bảo hiểm thân thể : 100.000đ/HS/năm, Quỹ đội : 13.500đ/HS/năm, Quỹ chữ thập đỏ :10.000đ/HS/năm, Tiền lắp máy điều hòa : 1.000.000đ/HS, Tiền máy chiếu : 500.000đ/HS, Tiền đồng phục (Ban đại diện cha mẹ học sinh hợp đồng và thu).

Đây là các khoản thu tự nguyện, trường đã quy định mức thu và tổ chực thực hiện không đúng. Riêng tiền điều hòa, trường chưa thực hiện thu, nhưng tiền máy chiếu đã thực hiện và thu và lắp đặt cho 8 phòng học của 8 lớp.

Đây là các khoản thu tự nguyện, trường đã quy định mức thu và tổ chực thực hiện thu không đúng. Ngoài ra, trường còn có khoản thu tự nguyện đóng góp đầu năm 2017 - 2018 của 254 phụ huynh có con vào lớp 1 năm học 2017 - 2018 là 408.300.000 đồng (người nhiều là 5.000.000đồng, người thấp là 300.000 đồng).


bình luận

Facebook
Google +