Điều Khoản Thỏa Thuận

10:17 13/07/2017

Điều Khoản Thỏa Thuận : Tại website bannhadatdonganh.com khách hàng chỉ được đăng tin nội dung liên quan về bất động sản, ban quản trị sẽ xét duyệt độ uy tín tin cậy của thành viên để nâng bậc đánh giá về tài khoản, tại website bannhadatdonganh.com nghiêm cấm đăng những tin sai trái pháp luật, sẽ bị banner tài khoản ngay lập tức.

Xin thông báo !


Các tin liên quan

bình luận

Facebook
Google +